Coaching bij Peptalk Delft

Onze visie op coaching

Coaching is een vorm van professionele begeleiding op het werk of op persoonlijk vlak en vindt plaats in een één-op-één relatie tussen coach en coachee. De begeleiding is gericht op persoonlijke ontwikkeling, groei en het bereiken van je doelen. Ons doel is om mensen te laten denken in mogelijkheden in plaats van problemen. Hiervoor maken we gebruik van effectief bewezen methodieken en modellen. Je werkt aan je inzichten en verbeterpunten, je ervaart keuzemogelijkheden en ziet je situatie vanuit een nieuw perspectief. Hierdoor kun je een volgende stap zetten.

Vormen van coaching

Wij richten ons met name op:

  • Executive coaching;
  • Coaching van medisch professionals;
  • Arbeid gerelateerde coaching;
  • Coaching op het gebied van neurodiversiteit;
  • Levensfase coaching;
  • Relatiecoaching.

Wij lichten deze gebieden graag toe:

Executive coaching
Bij executive coaching gaat het om directie, bestuurders, DGA’s en hoger management.
Executives hebben vaak te maken met complexe rollen, taken en belangen. Vragen kunnen liggen
op het gebied van bijvoorbeeld:
- Persoonlijk leiderschap;
- Strategische veranderprocessen;
- Invloed van persoonlijke vraagstukken op handelen;
- Omgaan met verschillende (politieke) belangen;
- Beïnvloeding en ethiek.

Coaching van medisch professionals
Onze praktijk heeft ruime ervaring in het coachen van medisch specialisten, aios en huisartsen. Wij zijn goed ingevoerd in de specifieke problematiek van medisch professionals. Zoals de hoge werkdruk, de grote mate van verantwoordelijkheid, agressie op de werkvloer, spanningen binnen de intercollegiale samenwerking of in de opleidingssituatie. Coaching heeft een bewezen positief effect op het bereiken van persoonlijke ontwikkeldoelen en helpt de risico's van een dreigende burn-out en ziekteverzuim verminderen. 

Arbeid gerelateerde coaching
Dit betreft vraagstukken die direct of indirect te maken hebben met het werk:
- Loopbaanvraagstukken;
- Dreigend verzuim, verzuimpreventie en re-integratie, inclusief burn-out;
- Conflictsituaties op het werk;
- Balans werk-privé;
- Zelfreflectie en (her)oriëntatie op persoonlijke doelen.

Coaching op het gebied van neurodiversiteit
Hieronder worden verstaan: hoogbegaafdheid, hoog functionerend autisme, AD(H)D en combinaties daarvan. Neurodiversiteit resulteert in specifieke coachingvragen zoals:
- Het omgaan met een andere stijl van informatieverwerking;
- Het omgaan met de balans tussen onder- en overprikkeling;
- Identiteitsklachten en lage zelfwaardering;
- Sociale interactie en relatievragen;
- Existentiële vragen.

Relatiecoaching
Hierbij gaat het om vraagstukken gericht op het verbeteren van relaties. De coaching is gericht op vragen die nauw samenhangen met wie je bent als persoon, hoe je verbinding aangaat op het werk en in privé en in welke ontwikkelfase van je leven je zit.
Voorbeelden zijn:
- Doorbreken van patronen, aandacht voor hechtingsangsten en behoeftes;
- Begeleiding bij rolverandering & conflictmanagement;
- Begeleiding bij levensfasevraagstukken en -overgangen (zoals zwangerschap en ouderschap);
- Existentiële vragen.

Levensfasecoaching
Dit betreft vraagstukken over het inrichten van je leven op een manier die bij je past en het maken van keuzes die daarbij aansluiten. Wat vind jij belangrijk in het leven en wat zijn je kernwaarden en talenten? Voorbeelden zijn:
- Jong volwassenen; 
- Specifieke vraagstukken bij een bepaalde levensfase; 
- Het omgaan met onzekerheid;
- Existentiële vragen;
- Wie ben ik/ wat wil ik/ waar word ik blij van?

Online coaching

Een aantal vormen van coaching bieden wij ook aan in de vorm van online coaching. Mocht dit je voorkeur hebben, laat dit dan bij je aanmelding specifiek weten. 

Kwaliteitsborging

Onze beroepscoaches hebben verklaard zich te allen tijde te zullen houden aan de Internationale Ethische Code met betrekking tot thema’s als integriteit, professioneel en excellent handelen, heldere contractering, verantwoordelijkheid en vertrouwelijkheid.

Het is gelukkig nooit voorgekomen, maar mochten we over de wijze van uitvoering van de coachingovereenkomst een geschil krijgen waar we in een goed gesprek niet uitkomen, dan is er een NOBCO klachtenregeling waar je als coachee of opdrachtgever terecht kunt.

Vertrouwen is de basis voor iedere coachrelatie en begint met volledig transparante afspraken over de aard en omvang van de coaching. Wij werken daarom met een model-coachingovereenkomst, waarin alle afspraken in heldere bewoordingen staan opgenomen. Wij hanteren bij al onze coachingopdrachten duidelijke Algemene Voorwaarden.

Aan het einde van een coachingtraject vragen wij de coachee een eind-evaluatieformulier in te vullen. De uitkomsten worden – uiteraard geanonimiseerd – binnen het team besproken en leveren daarmee een bijdrage aan het bewaken en waar mogelijk nog verder verbeteren van onze kwaliteit van handelen.

Lonneke is een echte vakvrouw, haar bedrijfservaring komt terug in haar projectmatige, transparante werkstijl

J.v.D.