Relatiecoaching

- Momenteel kunnen wij geen nieuwe trajecten starten -

EFT (Emotionally Focused Therapy) is - bewezen - de meest effectieve vorm van relatiecoaching (vaak ook relatietherapie genoemd). Met EFT komt 70-75% van de relaties weer op de rails. Uit onderzoek blijkt EFT ook op de langere termijn blijvend succesvol. De ervaren duurzame effecten van EFT zijn uitgebreid beschreven (zie ook literatuuroverzicht EFT Nederland.)

Herkenbaar?

Het overkomt velen van ons. Overbelasting op het werk, de komst van kinderen, er is geen tijd meer voor elkaar en voor jezelf. Je voelt je geleefd en je lijkt de regie over je leven kwijt te zijn geraakt. Er ontstaat wrijving over de kleinste dingen. Je voelt je minder gezien, verbonden of begrepen. De intimiteit neemt af, jij of je partner kan zelfs verliefd worden op een ander en soms is er echt sprake van een vertrouwensbreuk. Je hebt heimwee naar die tijd dat alles zo makkelijk en vanzelfsprekend ging…

Langzaam is een negatief interactiepatroon ontstaan. Door irritaties, ruzies en verwijten komen beide partners daarbij soms zelfs lijnrecht tegenover elkaar te staan. En die afstand wordt alleen maar groter. Op een gegeven moment vraag je je af: Wat is er gebeurd? Waar is onze verliefdheid gebleven? Is dit nou wat we wilden? Hoe moet het nu verder?

Aanpak

Liefde is warme verbondenheid als het goed gaat, maar een relatie kan eenzaam en kil voelen zonder die verbondenheid. Als de stress oploopt ben je minder in staat om elkaar te zien en te begrijpen. Dan reageer je kortaf en boos. Verlangens en behoeften worden niet meer geuit. Je voelt je onbegrepen, trekt je terug. Je raakt de draad kwijt, weet niet meer waarop en hoe je moet reageren. Kortom, je raakt de veilige verbinding kwijt.

Hoe kom je steeds in diezelfde negatieve patronen terecht? Daar is EFT op gericht; zien hoe je steeds op dezelfde manier vastloopt en hoe je dit samen kunt doorbreken. Het gaat niet over het verzachten van tegenstellingen of tijdelijke de-escalatie, want dat helpt maar even. Het gaat erom dat je met de verkregen inzichten - stapje voor stapje – gaat bouwen aan een nieuwe veilige basis. Vanuit die basis wordt in 3 stappen gewerkt aan het opnieuw vinden van verbondenheid, het plezier van toen en wie weet zelfs de verliefdheid die er tussen jullie was.

De 3 stappen

- Patronen herkennen en doorbreken;
- Angsten en verlangens erkennen en uitspreken;
- Toekomstperspectief & terugvalpreventie.

Werkwijze

Lonneke beschrijft haar werkwijze als volgt: ''Ik zou mijn werkwijze willen samenvatten met de kernbegrippen respectvol, effectief en realistisch. Kenmerkend voor mijn werkwijze is een persoonlijke, motiverende aanpak, die ik combineer met gedegen vakkennis. Uiteraard is er ruimte voor verdriet, maar waar mogelijk ook voor een lach. Mensen voelen zich daardoor al snel bij mij op hun gemak.

Het traject is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. Kom je voor een relatie “APK”
dan zijn 1-3 sessies vaak genoeg. Zijn er ernstige problemen dan zijn meer sessies nodig. Na het eerste gesprek maken we een plan en na 5 gesprekken evalueren we de voortgang en bepalen we het vervolg. 

Samen gaan we oplossingsgericht en inzichtgevend te werk, zodat de problematiek zich snel "ontknoopt".

Lonneke's kwalificaties als EFT therapeut

Iedereen mag zich relatietherapeut noemen. Maar het coachen van partners met relatieproblemen vereist een gedegen ervaring en gespecialiseerde opleiding. Lonneke heeft daarin dan ook veel tijd en enthousiasme geïnvesteerd. Als ‘Aanvullend getrainde EFT Registertherapeut’ heeft zij daarmee een hogere kwalificatie op dit gebied behaald. Haar achtergrond als GZ-psycholoog en coach zijn in dit geheel een duidelijke pré. Lonneke gaat efficiënt te werk en maakt uitsluitend gebruik van wetenschappelijk onderbouwde methodieken. Zij beschikt daardoor over een uitstekende track record. Gesproken mag dan ook worden van een realistische prijs-kwaliteitsverhouding. 

Tarief

Relatiecoaching valt niet onder de basisverzekering. De kosten worden daarom rechtstreeks aan de cliënten in rekening gebracht. Over het tarief van € 175,00 per 60 minuten is 21% BTW verschuldigd. 

Het was emotioneel en bijzonder: een moment zonder ruzie, ik durfde te zeggen: Houd me vast, ik heb je nodig!

Daan en Mirthe

Daar gaan we weer… alsmaar diezelfde ruzie’ ‘Wat deze vorm van relatietherapie voor mij zo onderscheidend maakt is de focus op het interactiepatroon tussen mij en mijn partner.

L & M