Veelgestelde vragen

Verzekerde zorg

Jullie hebben geen contracten met verzekeraars, krijg ik de behandeling dan wel vergoed?

Wanneer je je bij ons aanmeldt met een verwijsbrief van je huisarts voor klachten die recht geven op vergoeding binnen het basispakket van je zorgverzekering, is er sprake van verzekerde zorg.

Peptalk heeft er bewust voor gekozen geen contracten meer af te sluiten met zorgverzekeraars. De verzekerde zorg die wij leveren noemen we daarom niet-gecontracteerde zorg. Wij zullen je (tussentijds) factureren op basis van de geldende landelijke tarieven voor psychologische zorg en vragen jou de factuur aan ons te betalen. Je kunt de factuur vervolgens zelf indienen bij je verzekeraar. Omdat het om niet-gecontracteerde zorg gaat, zal je zorgverzekeraar de kosten (tenzij sprake is van een restitutiepolis) niet volledig aan jou vergoeden. Je betaalt naast je eigen risico ook een eigen bijdrage per sessie (het deel wat de verzekeraar niet vergoedt). Het percentage dat verzekeraars vergoeden is verschillend per verzekeraar. Mocht je dus willen weten hoeveel jouw verzekeraar gaat vergoeden, neem dan contact op met je verzekeraar. Wij adviseren je altijd vooraf de polisvoorwaarden goed door te lezen. Je weet dan precies wat er wel en wat er niet is verzekerd.

Wat ga ik betalen voor een verzekerd traject?

Verzekeraars bieden vaak verschillende basisverzekeringen, waarbij de vergoeding afhankelijk is van het pakket dat iemand heeft gekozen en de premie die daarbij hoort. Hoeveel zij vergoeden kunnen wij dus niet zeggen. Daarvoor moet de client zelf even contact opnemen met de verzekeraar.

De tarieven in de GGZ zijn afhankelijk van wie de prestatie levert (WO-psycholoog of GZ-psycholoog), waaruit die prestatie bestaat (intake, diagnostiek of behandeling) en hoeveel tijd daaraan is besteed.  De vraag hoeveel een traject ongeveer gaat kosten kan dus niet eenvoudig worden beantwoord. De NZa heeft voor 2024 de volgende landelijk vastgestelde uurtarieven bepaald:

Behandeling door WO-psycholoog, € 140,14
Diagnostiek door WO-psycholoog, € 159,69
Behandeling door GZ-psycholoog, € 161,46
Diagnostiek door GZ-psycholoog, € 183,44

Van bovenstaande kosten zal de verzekeraar dus óf 100% (bij restitutie) óf een percentage vergoeden.

Bij een behandeltraject is altijd een GZ-psycholoog, vaak ook een WO-psycholoog betrokken.