Kind & Jeugd Diagnostiek

Wie kunnen bij ons terecht?

Kinderen vanaf 6 jaar en jongeren tot en met 18 jaar kunnen bij ons terecht voor diagnostisch onderzoek en advies.

Praktische, no-nonsense werkwijze

In onze aanpak kiezen wij voor een directe benadering. We houden van heldere communicatie, met jou, je ouders en eventuele collega-zorgverleners. Wij brengen effectief in kaart wat er speelt en helpen je vlot bij het vinden van een aanpak die bij jou past. Het gaat ons niet om het ‘’labels plakken’’, maar willen het hele plaatje in beeld brengen. We geven daarna duidelijk aan wat dat voor jou betekent en hoe je daar mee om kunt gaan. Wij richten ons dus op kortdurende, effectieve diagnostiek trajecten, waarbij wij jou zo nodig gericht kunnen doorverwijzen naar een van onze samenwerkingspartners. Zo gaat er niet onnodig tijd verloren, doordat je lang op een vervolg moet wachten of omdat je eerst van het kastje naar de muur wordt gestuurd.

Welke klachten

Met de volgende klachten kun je bij ons terecht:

 • Concentratieproblemen (moeite met focussen, snel afgeleid zijn);
 • Moeite met overzicht houden, plannen en organiseren;
 • Minder presteren dan je zou moeten kunnen;
 • Faalangst, perfectionisme;
 • Prikkelbaarheid;
 • Een ‘vol hoofd’ hebben;
 • Slaapproblemen;
 • Onrustige gevoelens;
 • Somberheid;
 • Moeite met het maken en onderhouden van vriendschappen / problemen op sociaal gebied;
 • Overgevoelig of juist ongevoelig zijn voor zintuiglijke prikkels;
 • Moeite hebben met veranderingen;
 • Problemen met lezen en spellen (letters omdraaien, moeite spellingsregels te onthouden);
 • Moeite met het verwerken van veel informatie.

Onderzoeken (diagnostiek)

Wij hebben uitgebreide ervaring met allerlei onderzoeken en tests die jou en ons kunnen helpen om beter te begrijpen hoe jij functioneert en waarom je tegen bepaalde problemen aanloopt. Zo kunnen we onderzoek doen naar de manier waarop jij informatie verwerkt. Daarbij kunnen we onder andere je intelligentieprofiel in kaart brengen en kijken hoe het is gesteld met bijvoorbeeld jouw Werkgeheugen of je Verwerkingssnelheid. Maar ook gericht onderzoek naar bijvoorbeeld ADHD, Dyslexie, Hoogbegaafdheid en een Autisme Spectrumstoornis is mogelijk.

ADHD

ADHD is een afkorting voor Attention Deficit/ Hyperactivity Disorder. In het Nederlands noemen we het aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. Veel jongeren die hier last van hebben vinden het moeilijk om hun aandacht bij hun taak te houden. Misschien herken jij dat wel, dat je je op school moeilijk kunt concentreren en dat je snel afgeleid bent. Het kan ook zijn dat je een vol hoofd hebt doordat je gedachten met zijn allen door je hoofd ‘racen’. Hierdoor kan het moeilijk voor jou zijn om het overzicht te bewaren en je werkzaamheden goed te plannen. Vaak kunnen jongeren met ADHD ook erg impulsief zijn en dingen doen zonder daar bij na te denken. Dit kan vervelend zijn voor anderen, waardoor het onderhouden van vriendschappen soms lastig is.

Omdat ADHD vaak samengaat met andere problematiek kijken wij verder dan alleen bovengenoemd gedrag en zullen wij een uitgebreid onderzoek met jou doen. Hierdoor heb jij snel duidelijk wat er aan de hand is en wat er aan gedaan kan worden.

Autisme Spectrum Stoornis (ASS)

Autisme is een ontwikkelingsstoornis die invloed heeft op veel gebieden. Als je autisme hebt, is de prikkel- en informatieverwerking in de hersenen anders dan bij andere mensen. De informatie die via je zintuigen binnenkomt, wordt dan anders verwerkt. Mensen met autisme kunnen moeite hebben om van losse details een samenhangend geheel te maken. Het is alsof je alle puzzelstukjes hebt, maar het voorbeeldplaatje niet mag zien. Hierdoor is het lastig om de wereld om je heen te begrijpen. Je kunt dan problemen hebben in de sociale omgang met anderen, met communicatie, inlevingsvermogen en verbeelding. Vaak hebben mensen met autisme ook beperkte interesses en gedragingen. Ze houden niet zo van veranderingen en houden het liefst structuur in hun dag. Dit maakt de wereld voorspelbaar en makkelijker te begrijpen.

Als je dit herkent kunnen wij een uitgebreid onderzoek met jou doen, om in kaart te brengen wat er speelt en of er sprake is van ASS. Als dat het geval is, kunnen we je voor verdere begeleiding verwijzen naar de verzekerde zorg.

Hoogbegaafdheid

Over het algemeen wordt er vanuit gegaan dat een kind hoogbegaafd is vanaf een IQ van 130. Hoogbegaafdheid is echter veel meer dan alleen (cognitieve) intelligentie. Op jonge leeftijd hebben deze kinderen vaak al een ontwikkelingsvoorsprong op leeftijdsgenootjes. Dan gaat het om zowel cognitieve intelligentie als de sociaal- emotionele ontwikkeling. Vaak zijn hoogbegaafde kinderen zich veel bewuster van relaties en verwachtingen dan leeftijdsgenootjes. Ook leggen zij de lat vaak hoog of kunnen ze wat zij denken of voelen nog niet goed in woorden uitdrukken. Dit kan leiden tot frustratie, wat zich uit in het gedrag. Hoogbegaafdheid kan herkent worden aan sterke intellectuele en sociale vaardigheden, uitstekende fijne motoriek, brede interesses, creativiteit, sterk geheugen, doorzettingsvermogen, zelfkritisch en het goed om kunnen gaan met wat oudere kinderen. 

Als je dit herkent kunnen wij een uitgebreid onderzoek met jou doen, om in kaart te brengen wat er speelt en of er sprake is van hoogbegaafdheid. Als dat het geval is, kunnen we je voor verdere begeleiding verwijzen naar de verzekerde zorg.

Dyslexie

Jongeren met Dyslexie vinden het vaak moeilijk om te begrijpen wat er in een tekst gezegd wordt. Vaak worden woorden of letters verwisseld, waardoor het moeilijk is om vlot te lezen. Het brein van iemand met Dyslexie heeft moeite om de hoeveelheid informatie in een tekst te verwerken. Hierdoor duurt het langer om een tekst te lezen. Dit kan ook tot moeilijkheden leiden bij het maken van redactiesommen of met het bijhouden van de uitleg van de leerkracht. Als je hierdoor gaat achterlopen met je schoolwerk kan dat voor veel stress en onzekerheid zorgen. Ook kan het zo zijn dat als je dyslexie hebt, je moeite hebt met het onthouden van spellingsregels waardoor je veel fouten maakt met schrijven. Doordat lezen en schrijven jou veel meer moeite kosten dan je leeftijdsgenoten kan je zelfvertrouwen behoorlijk gedaald zijn.

Om jou zo goed mogelijk te kunnen helpen zullen we uitgebreid onderzoek doen, om te kijken of er sprake is van Dyslexie of dat er mogelijk een andere oorzaak is.

Je eigen “gebruiksaanwijzing” in kaart

Door grondig en goed onderzoek te verrichten, weet jij waar jouw sterke en minder sterke kanten liggen. Zo krijg je zicht op je eigen “gebruiksaanwijzing” en kan een slimme aanpak worden gekozen voor zaken waar je tegen aan loopt. Verder bouwen op basis van je sterke kanten is altijd effectiever dan doorduwen op de zaken die je niet liggen. Maar als dat laatste dan toch moet, is een handige aanpak gewenst. Jouw eigen “gebruiksaanwijzing” komt jou en je omgeving dan goed van pas.

Compleet plaatje

Vaak wordt maar naar één aspect van iemands functioneren gekeken. Hierdoor kunnen verkeerde diagnoses worden gesteld of worden belangrijke dingen over het hoofd gezien. 

Zo heeft Dyslexie veel verschillende vormen en wordt daardoor soms gemist. Gevolg daarvan kan zijn dat geen compensatie bij toetsen wordt gegeven en in plaats daarvan een faalangsttraining wordt aangeboden. Die training zal dan niet het gewenste effect hebben, omdat deze niet aansluit bij het probleem. Wij kijken daarom altijd of mogelijk ook andere problematiek een rol speelt bij het ontstaan van de klachten.

Kosten

Wij werken niet met gemeentelijke contracten, maar factureren rechtstreeks aan de ouders/ verzorgers van het kind. Wij hanteren een tarief op basis van het door de NZa vastgestelde tarief voor het Zorgprestatiemodel. Dit tarief bedraagt voor 2024 :

 • €140,14 per uur voor een basispsycholoog of orthopedagoog;
 • €161,46 per uur voor een GZ-psycholoog (waar nodig geacht).

Hierover is geen BTW verschuldigd.