Ga direct naar de inhoud.

De voordelen van Peptalk Psychologen voor verwijzers

Kwalitatief hoogwaardige zorg, goede telefonische bereikbaarheid en een no-nonsense benadering

Peptalk Praktijk voor psychologie en coaching te Delft staat garant voor een kwalitatief hoogwaardige zorgverlening.

Als GZ psycholoog in zowel de GBGGZ als de SGGZ beschik ik over een brede kennis op het vakgebied, maar ben ik ook goed in staat om in te schatten welke cliënten thuishoren binnen de GBGGZ en wanneer opgeschaald moet worden. Mijn aanpak is direct, no-nonsense en met een gezonde dosis humor. Ik hecht aan korte communicatielijnen met de verwijzer. Ik ben telefonisch gemakkelijk bereikbaar voor overleg via 06-25 26 73 73. De praktijk is aangesloten op Zorgmail: 500074185@lms.lifeline.nl

Huisbezoek aan cliënten is in overleg mogelijk, met name bij problematiek rondom het kraambed. Ik ben aangesloten bij het Landelijk Kenniscentrum Psychiatrie en Zwangerschap.

Als relatietherapeut EFT kan ik ook voorzien in hulpvragen rondom relatieproblematiek.

Waarneming & continuïteit geborgd

Als medeoprichter en bestuurder van de regionale coöperatie Psyzorg Hoflanden voor vrijgevestigde GZ psychologen en psycholoog-specialisten kan ik verwijzers continuïteit in de zorg voor cliënten garanderen. Door de realisatie van dit collectief is onderlinge vervanging en kwalitatieve waarneming gewaarborgd.

De aangesloten psychologen wisselen frequent informatie met elkaar uit over nieuwe behandelingen, de sociale kaart en ervaringen met andere hulpverleners. Door formele en informele onderlinge lijnen, komt dit voor u beschikbaar in de vorm van collegiale consultatie en snel realiseerbare doorverwijzingen.

Voorlichting en informatiemateriaal psychische problematiek vrij beschikbaar

Kennisoverdracht, (maatschappelijke) acceptatie en drempelverlaging voor hulpzoeken en destigmatisering van psychische en psychiatrische problematiek zijn van groot belang. Daarom werk ik kosteloos mee aan voorlichting voor belangstellenden, betrokkenen, cliënten en samenwerkingspartners op diverse thema's in de geestelijke gezondheidszorg in de regio's waar ik werkzaam ben en stel ik informatiemateriaal ter beschikking aan partners in de zorgketen. Op landelijk niveau participeer ik om diezelfde redenen in de Raad van Advies ‘Stigma & Werk’, een project van Stichting Samen Sterk tegen Stigma (een landelijk samenwerkingsverband van GGZ Nederland, Fonds Psychische Gezondheid, Landelijk Platform GGZ, de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en Zorgverzekeraars Nederland).

Interviews, artikelen en presentaties

Voorlichting

In samenwerking met GGZ Midden-Holland en regionale samenwerkingspartners (Transitus (Eleos), Brijder Preventie (verslaving), Kwintes beschermd & begeleid wonen, GGZ Kinderen en Jeugd, Palet Welzijn, MEE Midden-Holland).

Doelgroep: cliënten, betrokkenen, belangstellenden en samenwerkingspartners.
Onderwerpen: diverse psychische problematiek.
Vorm: informatieavonden, psycho-educatie i.s.m. ervaringsdeskundige.
Locatie: tot nu met name in de regio Midden-Holland. Het voornemen bestaat om deze voorlichting ook binnen de regio Haaglanden, Delfland, Westland, Oostland en Nieuwe Waterweg Noord aan te bieden.
Kosten: hieraan zijn geen kosten verbonden.

Disclaimer