Ga direct naar de inhoud.

Vergoeding

Geen eigen bijdrage, wel verplicht eigen risico basisverzekering

In 2018 heb je vanuit je basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp. Je hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het (eventueel nog niet volgemaakte) wettelijk verplichte eigen risico van je zorgverzekering. Voor 2018 is dit € 385 per jaar. Dat betekent dat je de eerste € 385 (of een vrijwillig hoger eigen risico) aan zorgkosten zelf betaalt. Er is dus geen eigen bijdrage voor psychologische hulp, maar wel een eigen risico voor de basiszorgverzekering.

Verwijzing

Om verwezen te worden naar de generalistische basis geestelijke gezondheidszorg (GBGGZ) binnen de basisverzekering, moet sprake zijn van een DSM-diagnose of een vermoeden hiervan. Dit dient vermeld te zijn op een verwijsbrief van de huisarts.

Tarieven verzekerde zorg

In de basis GGZ kunnen vier typen behandeling, ofwel ‘producten’, worden gedeclareerd vanuit de basisverzekering. De indeling van de verschillende producten en bijbehorende tarieven, vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), is als volgt:

Kort traject € 487,26 | Middel traject € 830,23 | Intensief traject € 1.301,85 | Chronisch traject € 1.201,50 | Onvolledig behandeltraject € 198,88. Deze zorgtrajecten zijn vrijgesteld van BTW. Overigens zijn dit door de NZa vastgestelde maximum bedragen. Wij ontvangen in de praktijk lagere bedragen voor onze zorgverlening, op basis van de contracten die wij met zorgverzekeraars hebben gesloten. Deze bedragen verschillen per verzekeraar. 

Na afsluiting van de behandeling declareren wij rechtstreeks aan de zorgverzekeraars waar wij contracten mee hebben. Heb je een verzekeraar die hier niet genoemd wordt, dan dien je de factuur eerst zelf aan ons te voldoen, alvorens deze te declareren bij je verzekeraar.

Voor 2018 hebben wij gecontracteerd met onderstaande verzekeraars

DSW Zorgverzekeraar, Stad Holland Zorgverzekeraar, InTwente Zorgverzekeraar, a.s.r., De Amersfoortse, Ditzo, Aevitae, ONVZ, Eno, Zorg en Zekerheid, Menzis, Anderzorg, VGZ, Univé Zorg, IZA, UMC, Cares, CZ, Delta Lloyd, OHRA, Zilveren Kruis, OZF, Interpolis, FBTO, Avéro Achmea, inclusief volmachten IAK, Aevitae, De Friesland.

Soms werken verzekeraars met andere namen of ‘labels’. Staat de naam van jouw zorgverzekeraar er niet bij, informeer dan bij je verzekeraar of met Peptalk Praktijk voor Psychologie en Coaching is gecontracteerd (vaak kan dit ook online op de website van de verzekeraar worden nagegaan). Ook als dit niet het geval is, kun je bij ons terecht. Het betekent alleen, dat wij de factuur aan jou sturen en dat je niet het volledige bedrag vergoed krijgt. Check dit dus van tevoren.

Let op: ben je verzekerd bij een van de labels die vallen onder onder de Coöperatie VGZ, controleer dan goed of jouw polis veelvoorkomende psychische klachten als depressie of angststoornissen vergoedt. Neem hierover zo nodig tevoren contact op met je verzekeraar.

Tarief particulier consult / tarief onverzekerd product (OVP)

Als de klachten vallen onder onverzekerde psychologische zorg (waaronder ook zorg die terug te voeren is op bijvoorbeeld aanpassingsproblematiek) dan betaal je per consult een door de NZa vastgesteld tarief van € 101,03. Een consult bestaat uit 45 minuten directe tijd (gesprek) en 15 minuten indirecte tijd (voorbereiding, uitwerking, administratie). Het intakegesprek is onderdeel van het behandelproces en wordt als consult berekend. Ook indien je kiest voor zorg zonder verwijzing via de huisarts, is dit tarief van toepassing. Over deze categorie van zorg is geen BTW verschuldigd. Het intakegesprek is onderdeel van de professionele relatie. 

Relatiecoaching

Relatietherapie valt niet onder ‘psychologische zorg’, maar wordt gezien als een vorm van coaching. Daarom spreekt men ook wel van relatiecoaching. Het door ons gehanteerde tarief voor relatiecoaching is € 125,00 per 60 gespreksminuten. Tijd voor voorbereiding en uitwerking wordt niet apart berekend. Over de in rekening gebrachte tijd is 21% BTW verschuldigd. Sommige aanvullende verzekeringen geven recht op (gedeeltelijke) vergoeding van de kosten van relatietherapie.

Soms is er bij een of beide partners sprake van onderliggende DSM-problematiek die tot spanningen in de relatie leidt. Indien de huisarts hiervoor een verwijzing geeft, bestaat voor dit deel van de relatiecoaching mogelijk recht op vergoeding onder de basisverzekering. De psycholoog kan u hierover adviseren.

Tarief coaching en zakelijke dienstverlening

Onder coaching verstaan wij bijvoorbeeld persoonlijke ontwikkeltrajecten en begeleiding in de werksituatie op verzoek van de cliënt zelf.

Bij zakelijke dienstverlening is de werkgever de opdrachtgever en draagt deze de kosten. Het wordt dan meestal vergoed vanuit een persoonlijk ontwikkel- of opleidingsbudget, of vanuit de Wet Poortwachter in het kader van (dreigend) verzuim.

Het tarief voor coaching en zakelijke dienstverlening is € 125 per uur excl. 21% btw.

Indien coaching plaatsvindt bij de opdrachtgever worden reistijd en reiskosten in rekening gebracht.

 

Disclaimer